Vil du ha en av veterinærene på Mostue + Lutro Dyreklinikk til din Fastdyrlege?

 Vi forstår at det er ofte enklest og tryggest å komme til den samme veterinæren ved hvert besøk. Vi har derfor laget et system som gjør det enkelt å få dette til. Ønsker du en av våre veterinærer som fastdyrlege, så fyll ut skjema nederst på siden.

 

Vennligst fyll inn følgende skjema nederst på siden:

 

Veterinærene Marianne Figenbaum og David Allen

Veterinærene Nina Kristensen

    Veterinær Cordelia Bracht

Veterinær Trude Mostue

..SKJEMA                  ..

Om deg
    Om eieren din