Veterinær Nina Kristensen

Nina tok sin veterinær utdannelse i Budapest, Ungarn og ble uteksaminert høsten 2007.  Deretter dro hun til Wales i Storbritania i 2 år og jobbet på en stor smådyrsklinikk. Der opparbeidet hun seg verdifull erfaring innenfor indremedisin og rutine kirurgi.

Januar 2010 startet Nina å jobbe her på klinikken og vi er glade for å ha fått henne som en del av vårt team. Nina er spesielt interessert i bløtvevskirurgi og oftalmologi (øyesykdommer) og ønsker å utvikle seg videre innenfor disse fagfeltene og har tatt flere relevante etterutdanningskurs.